ENOTI

ENOTA ČREŠNJEVEC

ZELENA SKUPINA

heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja

Vzgojiteljica: DARIJA OVČAR
Pomočnica vzgojiteljice: ALENKA VRBEK

Število vpisanih: 19
Število prostih mest: 0

MODRA SKUPINA

heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja

Vzgojiteljica: ANJA PIVEC GAČNIK
Pomočnik vzgojiteljice: DEJAN KALAN

Število vpisanih: 19
Število prostih mest: 0

RUMENA SKUPINA

oddelek 1. starostnega obdobja

Vzgojiteljica: NATAŠA HELBL
Pomočnik vzgojiteljice: MATEJA ŠETAR

Število vpisanih: 12
Število prostih mest: 0

ENOTA LESKOVEC

ŽIVŽAV

heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja

Vzgojiteljica: PETRA OZMEC
Pomočnica vzgojiteljice: URŠKA JAKLIN BRBRE

Število vpisanih: 19
Število prostih mest: 0

MIŠMAŠ

kombinirani oddelek 

Vzgojiteljica: BARBARA PIŠOTEK
Pomočnica vzgojiteljice: KARMEN ALBREHT HUDIN

Število vpisanih: 15
Število prostih mest: 0

POSLOVNI ČAS

ENOTA ČREŠNJEVEC

POSLOVNI ČAS: 5.30 - 16.00

Vodja enote: ga. DARIJA OVČAR
tel: 02/80 55 159

JUTRANJI SPREJEM: večnamenski prostor/igralnice skupin

ENOTA LESKOVEC

POSLOVNI ČAS: 5.30 - 16.00

Vodja enote: ga. PETRA OZMEC
tel: 02/80 33 490

JUTRANJI SPREJEM: večnamenski prostor

Dostopnost