PROGRAMI IN PROJEKTI

DNEVNI PROGRAM

V obeh enotah izvajamo dnevni program v trajanju 6 do 9 ur.

KAKO POTEKA DAN V VRTCU

STAROSTNO OBDOBJE
OD 1. DO 3. LETA

5.30 – 8.00 prihod otrok in spontana igra
8.00 – 8.30 nega, zajtrk
8.30 – 10.00 usmerjene in/ali spontane dejavnosti
10.00 – 10.30 malica
10.30 – 12.15 priprava na počitek, počitek
12.15 – 13.15 priprava, na kosilo, kosilo
13.15 – 16.00 nega, dejavnosti v igralnici in na              prostem, odhodi domov

STAROSTNO OBDOBJE
OD 3. DO 6. LETA

5.30 – 8.00 prihod otrok in spontana igra
8.00 – 8.30 priprava na zajtrk, zajtrk
8.30 – 10.00 usmerjene in/ali spontane dejavnosti
10.00 – 10.30 malica
10.30 – 12.15 dejavnosti v igralnici in na prostem
12.15 – 13.15 priprava, na kosilo, kosilo
13.15 – 16.00 nega, dejavnosti v igralnici in na              prostem, odhodi domov

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Mali spretneži

Z igro v čarobni svet glasbe

Dotik tišine

Učenje na prostem

Otrok in umetnost

Pevski zbor

PROJEKTI

POROČILA

Dostopnost