OBRAZCI IN VLOGE

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC

VLOGA ZA IZPIS OTROKA IZ VRTCA

ELEKTRONSKA VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA VRTCA ZARADI DALJŠE ODSOTNOSTI

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC

CENE PROGRAMOV - junij 2024

Dostopnost