O VRTCU

O NAS

Vrtec Črešnjevec – Leskovec se je leta 2008 pridružil zavodu OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec. Takrat je delovala enota Leskovec z enim oddelkom in enota Črešnjevec prav tako z enim oddelkom. Vrtec je takrat obiskovalo okrog 35 otrok. Do leta 2012 so se dvema oddelkoma vrtca pridružili še trije (en na Leskovcu in dva na Črešnjevcu). Sedaj je to 5 oddelčni vrtec, ki ga obiskuje med 85 do 90 otrok.

 Na Črešnjevcu smo od 20. novembra 2017 v novih prostorih vrtca združeni 3 oddelki. Enota vrtca na Leskovcu je bila leta 2009 obnovljena in dograjena. V letu 2023 je bila deležna popolne obnove ene izmed igralnic.

VIZIJA

Naš vrtec naj bo hiša smeha, igre in veselja,
kamor bomo vsi radi zahajali.

VIZIJA Vrtca ČREŠNJEVEC-LESKOVEC

SREČNI, VEDOŽELJNI, ZDRAVI OTROCI
TER ZADOVOLJNI STARŠI IN DELAVCI.

Zato želimo ustvariti pozitivno, sproščeno vzgojno-učno okolje, ki bo vplivalo na vsestranski osebnostni razvoj otrok, njihovo počutje,
razvijanje strpnosti in medsebojnega spoštovanja.

CILJI IN NAČELA

UPOŠTEVATI OTROKOVE PRAVICE IN POTREBE.

SKRBETI ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE MED DRUŽINO IN VRTCEM.

USTVARITI POGOJE ZA DOBRO KLIMO IN KULTURO VRTCA.

NUDITI MOŽNOST ZA OSEBNOSTNO IN STROKOVNO RAST VSEH DELAVCEV VRTCA.

Našo vizijo bomo uresničevali s cilji predšolske vzgoje, ki so:

 • razvijanje sposobnosti razumevanje in sprejemanja sebe in drugih;
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanja neodvisnega mišljenja;
 • spodbujanje razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;
 • posredovanje znanj različnih področih znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

 • demokratičnosti,
 • pluralizma
 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti in
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
Dostopnost