SODELOVANJE

MED VRTCEM IN STARŠI

Sodelovanje med starši in vrtcem je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Za uspešno vzgojo je pomembno, da se funkciji družine in vrtca čimbolj povezujeta ter prepletata. Skupni cilj sodelovanja je omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in zdravo otroštvo. Odgovornost za vzgojo otrok nosijo tako starši kot strokovni delavci vrtca, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo za kakovostno delo s starši z ustreznim in dostopnim obveščanjem, raznovrstno ponudbo programov ter z neposrednim sodelovanjem med vrtcem in starši. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati v vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca in vzgojiteljev.

FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

individualne pogovorne ure

roditeljski sestanki

svet staršev

svet zavoda

predavanja za starše

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

izleti

praznovanja

športne igre

ustvarjalne delavnice

dan vrtca

PRAVILA VRTCA ČREŠNJEVEC - LESKOVEC K HIŠNEMU REDU

Dostopnost